Tuyên truyền dưới cờ về cách phòng tránh dịch bệnh Corona

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 1/2/2021, trong buổi chào cờ đầu tuần, Thầy hiệu trưởng Đỗ Mạnh Hà đã thay mặt BGH nhà trường triển khai các thông tin và cách phòng ngừa dịch bệnh Corona. Dưới đây là một vài hình ảnh