ĐẠI BIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI THAM GIA ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY XÃ EA SIÊN NHIỆM KÌ 2020-2025

ĐẠI BIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI THAM GIA ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY XÃ EA SIÊN NHIỆM KÌ 2020-2025

Lượt xem:

Trong 02 ngày 08-09/7/2020, Đảng bộ xã Ea Siên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vinh dự được tham dự đại hội lần này Chi bộ Đảng trường Tiểu học Lê Lợi có 4 đồng chí tham gia: đ/c Đỗ Mạnh Hà, đ/c Đặng Văn Phi, đ/c Phan Thị Mỹ Tuyền, đ/c H’ DJũn Mlô. Sau đây là 1 vài hình ảnh:... ...