LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM VÀ TẬP HUẤN CHO ANH CHỊ PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngyaf 19/01/2022 Liên đội Th Lê Lợi tham mưu với ban giám hiệu tổ chức tập huấn, tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống pháo nổ, an toàn giao thông và tập huấn kĩ năng cho anh chị phụ trách và ban chỉ huy liên đội bằng hình thức trực tuyến dưới đây là một số hình ảnh: