LIÊN ĐỘI TH LÊ LỢI TRAO TẶNG QUÀ TẾT 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Liên đội Th Lê Lợi tham mưu và phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trao tặng 1 xuất quà cho em Tô Văn Kiến lớp 4A1, em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình tiếp sức đường dài của liên đội và trao 10 xuất quà tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn khác trong liên đội dưới đây là một số hình ảnh: