LIÊN ĐỘI LÊ LỢI TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 19/03/2020 Liên đội Lê Lợi đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho 18 bạn nhi đồng đủ điều kiện trở thành đội viên.