Chuyên môn nhà trường Th Lê Lợi tổ chức các buổi chuyên đề và hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Giáo viên trường Th Lê Lợi tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021 với 5 giáo viên chủ nhiệm đăng kí tham gia và đạt kết quả cao trong hội thi dưới đây là một

số hình ảnh:

 

: